Våre reiseledere

Seniorferie har reiseledere både med og uten helsefaglig bakgrunn. Det er alltid en helsearbeider med på våre reiser, og reiselederne er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Minner om at mottoet er tilrettelagt, trygt og trivelig.

Reiselederne sørger for den daglige organiseringen, og vil være behjelpelig med enkel helsehjelp, praktisk hjelp, språkhjelp og guiding ved behov. Noe av det unike med Seniorferie er at vi har 2-3 minibusser tilgjengelig under oppholdet. Dette gjør oss veldig mobile. I tillegg til våre flotte utflukter, er det mulighet for å komme litt rundt i nærområdet etter ønsker.

Kjersti Væge

Daglig leder og partner
E-post:
kjersti@seniorferie.no
 
Mobil:
90099769
 

Kjersti er utdannet innen reiseliv og turisme. Hun er ansvarlig for markedsføring.

 

Ruth Hansen

Reiseleder

Ruth er utdannet sykepleier ved Menighetssøsterhjemmet, og jobber til daglig ved skadelegevakten, og Oslo kommunale legevakt.

 

Åse Marie Sneeggen

Reiseleder og destinasjonsansvarlig Spania
Mobil:
90723933
 

Åse Marie er utdannet hjelpepleier. Hun jobber også som prosjektleder og miljøarbeider. Åse Marie er ansvarlig reiseleder for turene til El Campanario, Spania.

 

Marte Feen

Reiseleder og destinasjonsansvarlig Gran Canaria
Mobil:
90997986
 

Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun jobber til daglig på Oslo Universitetssykehus, barneavdelingen for psykisk helse. Marte er ansvarlig for Frankrike turen.

 

Mari Bolkesjø

Reiseleder og destinasjonsansvarlig Tenerife
Mobil:
98636962
 

Mari er utdannet sykepleier med etterutdanning i psykiatri. Hun jobber til daglig ved akuttmottaket på Ahus og har fra tidligere erfaring fra ambulansetjeneste og revmatologi

 

Eirik Sneeggen

Reiseleder, partner og webansvarlig
E-post:
eirik@seniorferie.no
 
Mobil:
99643667
 

Eirik er utdannet politi. Han har hovedansvar for utvikling av nye reisemål.

 

Ingar Væge

Styreleder og partner
E-post:
ingar@seniorferie.no
 
Mobil:
45607496
 

Ingar er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

 

Erika Yasmin Sprunck

Reiseleder

Erika er utdannet sykepleier ved Høgskolen Diakonova, og jobber til daglig i ambulansen og ved legevakten i Oslo.

 

Jannike Bratland

Reiseleder

Jannike er utdannet sykepleier, og jobber til daglig på legekontor og ambulansen i Åfjord.

 

Gunhild Mortensen

Reiseleder

Gunhild er utdannet sykepleier, og har erfaring fra rusomsorg og psykiatri. Hun jobber til daglig i Frelsesarmeen.

 

Kristine Lund

Reiseleder

Kristine Lund er utdannet sykepleier ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Hun jobber til daglig ved bemanningssenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim.

 

Marianne Stokkeland

Reiseleder
Mobil:
92818116
 

Marianne er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo. Hun jobber også ved Legevakten i Oslo.

 

Solveig Brattgjerd

Reiseleder

Solveig er utdannet sykepleier og diakon. Hun jobber også ved Legevakten i Oslo.

 

Trond Hals

Reiseleder

Trond er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Han jobber også på intensivavdelingen på St. Olavs hospital.

 
 
 
 

Seniorferie - Reisegarantifondet
Copyright © 2006-2018 SeniorFerie AS.
Org.nr. 890 277 012. Alle rettigheter forbeholdt.