Seniorhjelpen - et lavterskel tilbud til våre kunder i Seniorferie!

Seniorhjelpen - et lavterskel tilbud til våre kunder i Seniorferie!

Seniorferie lanserer nå en ny tjeneste, Seniorhjelpen! Dette er en ny tjeneste under utvikling, tanken er at du som kunde kan komme med en forespørsel til oss på noe du ønsker hjelp til. Her er det stort sett bare fantasien som setter grenser, men her en er liste vi mener man kan tenke ut fra.

Vi kan tilby assistanse ved for eksempel:

Innkjøp av artikler til husstanden

Flytteprosess, hjelp til selve flytteprosessen,  flytting, kontakt med meglere, adresseendring, internett, generell rådgiving.( Mange har etter hvert behov for å flytte fra hus til leilighet, eller fra leilighet til seniorbolig.)

Praktisk hjelp i hjemmet, for eksempel kjøring til avfallsplass, ryddehjelp, enkle vaktmestertjenester

Kursing og hjelp til etablering av E-mail, Facebook og annen databistand.

Event, kanskje du ønsker å arrangere et større selskap, og ønsker hjelp til invitasjoner og regi?

Det understrekes at dette er et lavterskel tilbud. Vi har begrenset med ressurser og lanserer dette som et prøveprosjekt.  Det vil i utgangspunktet være oss i Seniorferie som vil ta på seg oppdrag etter kapasitet. Prisen gis ut fra type oppdrag, omfang, bostedsadresse mm.


 
 

Seniorferie - Reisegarantifondet
Copyright © 2006-2018 SeniorFerie AS.
Org.nr. 890 277 012. Alle rettigheter forbeholdt.