Våre reiseledere – SeniorFerie

Våre reiseledere

Seniorferie har reiseledere både med og uten helsefaglig bakgrunn. Det er alltid en helsearbeider med på våre reiser, og reiselederne er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Minner om at mottoet er tilrettelagt, trygt og trivelig.

Reiselederne sørger for den daglige organiseringen, og vil være behjelpelig med enkel helsehjelp, praktisk hjelp, språkhjelp og guiding ved behov. Noe av det unike med Seniorferie er at vi har 2-3 minibusser tilgjengelig under oppholdet. Dette gjør oss veldig mobile. I tillegg til våre flotte utflukter, er det mulighet for å komme litt rundt i nærområdet etter ønsker.

Kjersti Væge
Daglig leder og partner

E-post: kjersti@seniorferie.no
Mobil: 90099769

Kjersti er utdannet innen reiseliv og turisme. Hun er ansvarlig for markedsføring.

Ruth Hansen
Reiseleder

Ruth er utdannet sykepleier ved Menighetssøsterhjemmet, og jobber til daglig ved skadelegevakten, og Oslo kommunale legevakt.

Åse Marie Sneeggen
Reiseleder og destinasjonsansvarlig Spania

Mobil:90723933

Åse Marie er utdannet hjelpepleier. Hun jobber også som prosjektleder og miljøarbeider. Åse Marie er ansvarlig reiseleder for turene til El Campanario, Spania.

Marte Feen
Reiseleder og destinasjonsansvarlig Gran Canaria

Mobil: 90997986

Marte er utdannet psykiatrisk sykepleier. Hun jobber til daglig på Oslo Universitetssykehus, barneavdelingen for psykisk helse. Marte er ansvarlig for Frankrike turen.

Mari Bolkesjø
Reiseleder og destinasjonsansvarlig Tenerife

Mobil: 98636962

Mari er utdannet sykepleier med etterutdanning i psykiatri. Hun jobber til daglig ved akuttmottaket på Ahus og har fra tidligere erfaring fra ambulansetjeneste og revmatologi

Eirik Sneeggen
Reiseleder, partner og webansvarlig

E-post: eirik@seniorferie.no
Mobil: 99643667

Eirik er utdannet politi. Han har hovedansvar for utvikling av nye reisemål.

Ingar Væge
Styreleder og partner

E-post: ingar@seniorferie.no
Mobil: 45607496

Ingar er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Jannike Bratland
Reiseleder

Jannike er utdannet sykepleier, og jobber til daglig på legekontor og ambulansen i Åfjord.

Gunhild Mortensen
Reiseleder

Gunhild er utdannet sykepleier, og har erfaring fra rusomsorg og psykiatri. Hun jobber til daglig i Frelsesarmeen.

Kristine Lund
Reiseleder

Kristine Lund er utdannet sykepleier ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Hun jobber til daglig ved bemanningssenteret på St. Olavs Hospital i Trondheim.

Marianne Stokkeland
Reiseleder

Mobil: 92818116

Marianne er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Oslo. Hun jobber også ved Legevakten i Oslo.

Solveig Brattgjerd
Reiseleder

Solveig er utdannet sykepleier og diakon. Hun jobber også ved Legevakten i Oslo.

Trond Hals
Reiseleder

Trond er utdannet sykepleier ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Han jobber også på intensivavdelingen på St. Olavs hospital.

Påmelding kommende turer